/Files/images/admin/1.JPGБогдан Людмила Антонівна – директор Комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Баришівської селищної ради

Народилася 14 грудня 1982 року в с. Рудня Осошня Народицького району Житомирської області. Освіта вища. У 2005 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова за спеціальністю «Дефектологія. Вчитель професійного навчання; методист виховної роботи в загальноосвітніх спеціальних школах та установах соціальної реабілітації». Свою трудову діяльність розпочала з 2005 року соціальним педагогом та вчителем трудового навчання у Веселинівському НВО Баришівського району Київської області. З 2011 по 2013 рік – консультант, вчитель-дефектолог Баришівської районної психолого-медико-педагогічної консультації. З 2013 року – завідувач Баришівської районної психолого-медико-педагогічної консультації. З 12 жовтня 2017 року директор РІРЦ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відповідно до Положення про комунальну установу інклюзивно-ресурсний центр Баришівської селищної ради, діяльність КУ ІРЦ забезпечується наступними штатними педагогічними працівниками :

Гаращенко Ірина Миколаївна –практичний психолог КУ ІРЦ;

Бойко Тетяна Вікторівна – вчитель-логопед КУ ІРЦ;

Дячинська Ірина Юріївна – вчитель-логопед КУ ІРЦ;

Оголошення на час карантину:

Під час карантину консультації надаються в телефонному режимі:
097 420 1981 - Людмила Антонівна (директор ІРЦ);
096 324 5788 - Тетяна Вікторівна (вчитель-логопед);
066 623 8269 - Ірина Миколаївна (практичний психолог);
066 450 0405 - Ірина Юріївна (вчитель-логопед).

БАРИШІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

від “12” жовтня 2017 року №569-23-07

Про створення комунального закладу районного інклюзивно – ресурсного центру Баришівської районної ради Київської області

Керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 57 Господарського Кодексу України, ст. 87 Цивільного кодексу України, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно – ресурсний центр», відповідно до Порядку управління об’єктами та майном спільної власності територіальних громад сіл, селища Баришівського району, затвердженого рішенням районної ради від 24 березня 2016 року № 104-05-07, з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійно – технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого – педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого – педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, розглянувши листи управління освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації від 20.09.2017 року № І-05-07-1168 та № І-05-07-1169 та враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада вирішила:

1. Створити комунальний заклад районний інклюзивно – ресурсний центр Баришівської районної ради Київської області (скорочена назва Баришівський РІРЦ).

2. Затвердити Положення районного інклюзивно – ресурсного центру Баришівської районної ради Київської області (додаток №1).

3. Визначити уповноваженим органом управління інклюзивно – ресурсним центром – управління освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації.

4. Затвердити штатний розпис районного інклюзивно – ресурсного центру Баришівської районної ради Київської області (додаток №2).

5. Затвердити режим роботи районного інклюзивно – ресурсного центру Баришівської районної ради Київської області (додаток №3).

6. Призначити на посаду директора районного інклюзивно – ресурсного центру Баришівської районної ради Київської області Богдан Людмилу Антонівну.

7. Директору районного інклюзивно – ресурсного центру Баришівської районної ради Київської області здійснити державну реєстрацію комунального закладу у відповідності до вимог чинного законодавства України.

8. Управлінню освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації вчинити дії щодо включення до мережі розпорядників та одержувачів коштів районного бюджету Баришівського району районного інклюзивно – ресурсного центру Баришівської районної ради Київської області.

9. Начальнику управління фінансів Мойсієнко Т.Б. щорічно передбачати фінансування видатків на утримання комунального закладу Баришівського району районного інклюзивно – ресурсного центру Баришівської районної ради Київської області з районного бюджету.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань законності і правопорядку, комунальної власності, транспорту та зв’язку та з питань соціально – економічного, інвестиційного, культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін.

Голова районної ради В.А. Гуменюк

смт Баришівка 12 жовтня 2017 року №569-23-07

ПОЛОЖЕННЯ

РАЙОННОГО ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

БАРИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Баришівка

Київська область

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок утворення та припинення, основні засади діяльності, а також правовий статус районного інклюзивно-ресурсного центру Баришівської районної ради Київської області (далі — центр).

Центр є установою, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі — комплексна оцінка), надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження (крім вихованців дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів).

МОН України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо діяльності центру. Науково-методичну та аналітичну підтримку діяльності центру забезпечує обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти (далі — ресурсний центр), що утворюються в областях, м. Києві та на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти.

2. Скорочена назва: Баришівський РІРЦ.

3. У своїй діяльності центр керується Конституцією України, Конвенцією

про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими актами законодавства та цим Положенням.

Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

4. Засновником центру є Баришівська районна рада Київської області.

Центр знаходиться у спільній власності сіл, селища Баришівського району Київської області.

Центр є юридичною особою, має печатку, штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Казначейства.

Юридична адреса центру: 07501, вул. Богдана Хмельницького, 21, смт Баришівка, Баришівський район, Київська область, тел. (04576) 5-10-86.

Засновник розробляє та затверджує установчі документи центру відповідно до вимог законодавства, у тому числі цього Положення.

5. Центр утворюється з розрахунку один центр не більш як на 7 тис. дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади (району).У разі коли кількість дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади (району), перевищує 7 тис., центр додатково залучає необхідних фахівців залежно від кількості виявлених дітей, які потребують психолого-педагогічної допомоги, згідно з пунктом 50 цього Положення.

6. У своїй діяльності центр підпорядковується управлінню освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації, обласному інклюзивно-ресурсному центру, МОН України, а в частині провадження фінансово-господарської діяльності — засновнику.

7. Центр повинен мати приміщення, пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм.

У таких приміщеннях облаштовуються приймальні, кімнати для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги, проведення групових психолого-педагогічних занять, вчителя-логопеда, занять з лікувальної фізкультури, фахівців центру, проведення спільних засідань фахівців центру, кабінет директора центру, технічні приміщення.

8. Центр надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) у районі (територіальній громаді), за умови подання відповідних документів.

У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або об’єднаних територіальних громад (району) центр не пізніше 15 числа наступного місяця з дня звернення за допомогою чи супроводженням інформує про них засновника та відповідний структурний підрозділ з питань діяльності центру.

Центр надає послуги на українській мові

Завдання центру

9. Основними завданнями центру є:

1) проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини;

2) надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (не відвідують навчальні заклади) та не отримують відповідної допомоги;

3) ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в центрі (додаток 1), за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

4) ведення реєстру навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі фахівців дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів, громадських об’єднань (додаток 2), за згодою фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами;

5) надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання;

6) надання методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям;

7) взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами;

8) надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги таким дітям;

9) надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

10) провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

11) взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів; підготовка звітної інформації про результати діяльності центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності центру, а також аналітичної інформації для відповідного центру.

10. Центр подає щороку на початок вересня зведену інформації про його діяльність обласному ресурсному центру

11. З метою якісного виконання покладених завдань центр зобов’язаний: у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції; вносити пропозиції засновнику, відповідному структурному підрозділу з питань діяльності центру, ресурсному центру щодо удосконалення діяльності центру, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами; залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших центрів, працівників дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів, для проведення комплексної оцінки.

Організація проведення комплексної оцінки

12. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить психолог центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів: документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників; свідоцтва про народження дитини; індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності); форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби — довідки від психіатра.

13. Центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі — заява) (додаток 3) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини (додаток 4).

14. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися: психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу; зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки; документи щодо додаткових обстежень дитини.

15. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога, до центру подаються: попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки; висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

16. Центр може проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного навчального закладу, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

17. Під час проведення комплексної оцінки фахівці центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

18. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

19. Комплексна оцінка проводиться фахівцями центру індивідуально за такими напрямами: оцінка фізичного розвитку дитини; оцінка мовленнєвого розвитку дитини; оцінка когнітивної сфери дитини; оцінка емоційно-вольової сфери дитини; оцінка навчальної діяльності дитини.

20. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель лікувальної фізкультури заповнює карту спостереження дитини.

21. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку (додаток 5).

22. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

23. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

24. Метою проведення оцінки навчальної діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

25. У разі потреби фахівці центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

26. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в центрі та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням. Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

27. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

28. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, найменування навчального закладу (дошкільного, загальноосвітнього, професійно-технічного), напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців центру, які проводили оцінку.

29. Фахівці центру зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у навчальних закладах (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

30. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

31. Висновок про комплексну оцінку складається у трьох примірниках (два примірники для батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, третій — зберігається в центрі).

32. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в центрі, а також у відповідному навчальному закладі в особовій справі дитини з особливими освітніми потребами після його надання батьками (одним з батьків) або законними представниками такої дитини.

33. У разі встановлення фахівцями центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

34. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до дошкільного або загальноосвітнього навчального закладу. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до центру за шість місяців до початку навчального року. Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до навчального закладу, який вони обрали, для зарахування дитини.

35. Повторна комплексна оцінка фахівцями центру проводиться у разі: переведення дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивної (спеціальної) групи дошкільного навчального закладу або інклюзивного (спеціального) класу загальноосвітнього навчального закладу; тпокращення або погіршення стану здоров’я дитини з особливими освітніми потребами, труднощів у засвоєнні навчальної програми. В інших випадках фахівці центру забезпечують психолого-педагогічне супроводження такої дитини.

36. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності центру для проведення повторної комплексної оцінки республіканським, обласним, м. Києва та Севастополя психолого-педагогічним консиліумом (далі — консиліум). Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників відповідний структурний підрозділ з питань діяльності центру зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

37. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

38. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку (додаток 6), що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

Організація надання психолого-педагогічної допомоги

дитині з особливими освітніми потребам

39. Психолого-педагогічна допомога — система психологічних та педагогічних послуг, що надаються дитині з особливими освітніми потребами фахівцями центру, педагогічними працівниками навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, громадських об’єднань тощо.

40. Психолого-педагогічна допомога спрямована на: соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій; формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах; розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

За результатами комплексної оцінки фахівці центру визначають напрями, обсяг психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю — з урахуванням індивідуальної програми реабілітації) та забезпечують її надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять; надання рекомендацій щодо складення, виконання, коригування індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами в частині надання психолого-педагогічної допомоги, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини; забезпечення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо); інформування батьків (одного з батьків) або законних представників дітей з особливими освітніми потребами про наявність мережі навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань для підтримки сімей, які виховують таких дітей. Психолого-педагогічна допомога надається дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну загальну середню освіту в професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги.

41. Педагогічне навантаження фахівців центру, які надають психолого- педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми, що становить ставку заробітної плати (посадовий оклад). Крім того, фахівці центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (одному з батьків) або законним представникам, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні.

Кадрове забезпечення центру

42. Керівництво діяльністю центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади засновником за погодженням з управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської районної держадміністрації та обласним ресурсним центром. На посаду директора центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

43. Директор центру:

1) планує та організовує роботу центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців центру;

2) призначає на посади фахівців центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства за погодженням з управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської районної держадміністрації;

3) створює належні умови для продуктивної праці фахівців центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

4) розпоряджається за погодженням із засновником в установленому порядку майном центру та його коштами, затверджує кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів центру;

5) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності центру;

6) представляє центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

7) подає засновнику річний звіт про діяльність центру.

44. Діяльність центру забезпечують педагогічні працівники, які мають вищу освіту за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи, вчителі лікувальної фізкультури, сестра медична. Бухгалтерський облік веде централізована бухгалтерія управління освіти, молоді та спорту.

45. На посади педагогічних працівників центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, при цьому не менше 60 відсотків яких повинні мати стаж роботи три роки за фахом.

46. Призначення на посади педагогічних працівників центру здійснюється на конкурсній основі у порядку, визначеному засновником.

47. Обов’язки фахівців центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

48. Посада директора та фахівців центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.

49. Гранична чисельність фахівців центру становить 12 осіб. У разі потреби центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів з оплатою за фактично відпрацьований час.

50. Для надання психолого-педагогічної допомоги в центрі вводяться такі посади: вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25—30 дітей з порушеннями мовлення або 15—20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення; вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12—15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку; практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12—15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів; вчителя лікувальної фізкультури з розрахунку одна штатна одиниця на 12—15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

51. Кількісний склад фахівців центру визначається з урахуванням потреб адміністративно-територіальної одиниці, територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами. У разі потреби можуть бути введені додаткові штатні одиниці, у тому числі у разі, коли кількість дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади (району), перевищує 7 тис., центр додатково залучає необхідних фахівців залежно від кількості виявлених дітей відповідної нозології, які потребують надання психолого-педагогічної допомоги. При цьому розрахунок чисельності фахівців центру здійснюється за такою формулою: де Х — кількість додаткових фахівців; Ч — чисельність дітей центру; Н — максимальний норматив чисельності дітей на одного фахівця.

52. Штатний розпис центру, режим його роботи затверджується засновником за погодженням з управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської районної держадміністрації.

Управління діяльністю центру

53. Органи місцевого самоврядування:

1) утворюють, реорганізовують та ліквідовують центри, затверджують та змінюють їх склад, графік роботи, організовують та проводять конкурси на зайняття посади директора центру;

2) призначають на посаду та звільняють з посади директора центру;

3) заслуховують звіт про діяльність центру;

4) залучають необхідних фахівців для надання психолого-педагогічної допомоги шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів центру;

5) забезпечують створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування центру та організації інклюзивного навчання;

6) проводять моніторинг виконання рекомендацій центру підпорядкованими їм навчальними закладами.

Ведення ділової документації центру.

54. Для організації та обліку роботи фахівці центру ведуть документацію в електронному вигляді, зокрема: річний план роботи центру; річний план роботи фахівців центру; щотижневі графіки роботи центру та фахівців центру; звіти фахівців центру про результати надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами; журнал обліку заяв (додаток 7); журнал обліку висновків про комплексну оцінку (додаток 8); журнал обліку консультацій; особові справи дітей, які пройшли комплексну оцінку.

Матеріально-технічна база та

фінансово-господарська діяльність

55. Матеріально-технічна база центру включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

56. Майно, закріплене за центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

57. Фінансування центру здійснюється засновником відповідно до законодавства.

58. Фінансово-господарська діяльність центру провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

59. Джерелами фінансування центра є кошти засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

60. Доходи центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такого центру, реалізації мети, (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

61. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не може перерозподілятись серед засновників (учасників), членів такого центру, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, у разі ліквідації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Припинення центру

62. Діяльність центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію центру приймається засновником. Припинення діяльності центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

У разі припинення центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення її активи повинні бути передані одній або кілька неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

63. Під час реорганізації центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається засновником.

64. Центр, що є юридичною особою, вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

Голова Баришівської районної ради В.А. Гуменюк

Організація проведення комплексної оцінки

Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить психолог центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:

Ці документи батьки приносять із собою:

¾ документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

свідоцтва про народження дитини;

¾ індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

¾ форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби — довідки від психіатра;

¾ психолого-педагогічна характеристика дитини;

¾ зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

¾ документи щодо додаткових обстежень дитини (лікарські висновки, якщо вони є);

Ці документи батьки заповнюють у Центрі:

¾ Письмова заява батьків (одного з батьків) або законних представників дитини та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років);

¾ надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини;

Документи які подають, якщо дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога:

¾ попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки (ПМПК висновки);

¾ висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку;

Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

Кiлькiсть переглядiв: 1841