• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звернення громадян

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БАРИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Рішення колегії від 27 березня 2017 року Протокол № 1

Про стан розгляду звернень громадян, що надійшли до управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації у 2016 році

Заслухавши та обговоривши інформацію «Про стан розгляду звернень громадян, що надійшли до управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації у 2016 році» колегія

ухвалює:

1. Управлінню освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації:

1.1. забезпечувати кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених у зверненнях питань, реального поновлення порушених конституційних прав заявників та запобігання в подальшому таких порушень

постійно;

1.2. проводити моніторинг додержання законодавства з питань звернень громадян, особливо повторних, виявляти причини, що їх породжують та за результатами аналізу вносити в установленому порядку пропозиції щодо розв’язання найбільш актуальних проблем

постійно;

1.3. посилити персональну відповідальність керівників структурних підрозділів управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації за організацію своєчасного, повного, об’єктивного і кваліфікованого розгляду звернень громадян

постійно;

1.4. оперативно реагувати на факти порушень, викладених у зверненнях громадян; у кожному випадку надходження обґрунтованих скарг громадян вирішувати питання про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності

постійно;

1.5. забезпечувати ретельну перевірку всіх звернень громадян, в яких йдеться про недоліки організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, порушення прав дитини; невідкладно вживати заходи щодо припинення неправомірних дій та скасування незаконних рішень

постійно;

1.6. розглянути стан роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік у 2018 році на колегії Управління

І квартал 2018 року.

2. Керівникам навчальних закладів:

2.1. поновити куточки звернень громадян, графіки особистого прийому адміністрації закладу із оприлюдненням зазначеної інформації на сайті закладу

до 01.04.2017;

2.2. дотримуватись встановленого порядку прийому громадян, реєстрації та розгляду письмових та усних звернень, отриманих поштою чи на особистому прийомі

постійно;

2.3. своєчасно інформувати батьків, громадськість (висвітлювати в засобах масової інформації, на сайті закладу) щодо питань організації навчально-виховного процесу, харчування, збору благодійних внесків у навчальному закладі з метою попередження винекнення конфліктних ситуацій

постійно;

2.4. проаналізувати на нараді при керівнику стан роботи в закладі щодо звернень громадян у 2016 році

до 04.04.2017.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова колегії В.В. Коцюрбій

Про стан розгляду звернень громадян, що надійшли до управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністраціїу 2016 році

Робота із зверненнями громадян в управлінні освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрацій проводиться у порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що регламентують роботу із зверненнями громадян.

Питання розгляду звернень громадян, задоволення їх законних прав є одним з пріоритетних завдань роботи управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації. На виконання цих завдань в Управлінні створено систему роботи зі зверненнями громадян, яка передбачає їх реєстрацію, облік та розгляд, контроль за дотриманням нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян.

У 2016 році безпосередньо до управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації надійшло 60 письмових звернень громадян, проти 47 звернень у 2015 році та 22 звернень у 2014 році. Зростання кількості звернень громадян до Управління відбулося з причин активізації проведення особистих прийомів громадян та свідчить про поступове відновлення довіри громадян саме до реалізації громадянами наданого їм права особисто звертатися до посадових і службових осіб органів виконавчої влади та задоволення їх законних вимог. Разом з тим, переважна частина порушених у зверненнях до органів влади питань обумовлена відсутністю можливості їх вирішення на місцевому рівні, недостатнім інформуванням громадськості або неналежною увагою до їх розгляду окремих керівників.

За дорученням департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (реєстраційно – контрольні картки) до управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації надійшло 7 звернень, за 2015 рік - 12 звернень (за відповідний період 2014 року 5 звернень), за реєстраційно – контрольними картками Баришівської районної державної адміністрації - 7 звернень ( 2015 рік - 13 звернень, 6 звернень у 2014 році.)

Продовжується тенденція звернення громадян відразу до вищих органів виконавчої влади без звернень на місцях (14 звернень із 60). З них 10 звернень можна було вирішити на місцевому рівні (за умови надходження таких звернень безпосередньо до Управління). Ці факти можуть свідчити про розрахунок заявників на якнайшвидше вирішення порушених ними питань або вирішення особистих питань шляхом притягнення до відповідальності керівників.

За видами звернень, визначених Законом України «Про звернення громадян», домінують заяви (клопотання, прохання та запити) щодо вирішення певних питань, які складають 68% від загальної кількості звернень. Під час розгляду звернень скарги, які були відкликані заявниками, відсутні.

Всього у 2016 році працівниками Управління розглянуто 60 звернень та надано відповіді заявникам на всі письмові звернення. З них 3 потребували проведення службових розслідувань та виїзду у навчальні заклади, (найчастіше питання, що порушувалися у зверненнях, стосувалися Веселинівськогота Морозівського НВК.

Колективних звернень громадян надійшло 20, проти 15 у 2015 році.

Колективні звернення стосувалися питань роботинаступних закладів: Морозівського НВК (13 звернень), Веселинівського НВК (4 звернення), а також інші поодинокі звернення.

Із 60 зазначених звернень 19 надійшло до Управління та стосувалися незадовільної роботи Морозівського НВК, 4 – звернень Баришівського НВК,

3 звернень – Лукашівського НВК.

Громадяни у зверненнях порушують питання, що стосуються окремих колективів (закладів чи класів), а не лише проблем особистого характеру, що свідчить про сподівання на їх позитивне вирішення.

Однією з причин надходження письмових звернень від громадян є відсутність належної уваги до проблем громадян з боку окремих керівників навчальних закладів, неповний або неякісний розгляд звернень на місцях, несвоєчасне інформування батьків (громадськості).

Аналіз усіх звернень за 2016 рік за характером проблем свідчить, що найчастіше громадяни зверталися до Управління з таких питань:

• діяльність навчально-виховних закладів – 22;

• праця і заробітна плата – 5;

• конфліктна ситуація в закладі – 25.

• інші (підвіз, нагородження, надання довідок) - 8.

Проаналізувавши зміст питань, порушених громадянами у своїх зверненнях, зазначаємо, що спостерігається тенденція до збільшення у надходженні кількості звернень громадян з питань щодо організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах району. Також збільшилася частка звернень щодо конфліктних ситуацій між керівниками та працівниками навчальних закладів, батьками учнів (вихованців). Такі звернення стосувалися роботи Веселинівського НВК, Морозівського НВК, Баришівського НВК.

За результатами проведення атестації педагогічних працівників звернення до районної атестаційної комісії не надходило.

Водночас, проведений аналіз звернень громадян за 2016 рік може свідчити про неналежне ставлення до вирішення порушених у зверненнях громадян проблем, оскільки до управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА громадяни зверталися переважно з питань, які належать до компетенції самих керівників навчальних закладів.

За 2016 рік на особистий прийом до начальника управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації звернулося 102 особи (за відповідний період минулого року – 72). Порядок особистого прийому громадян здійснюється відповідно до затвердженого в установленому порядку графіку прийому громадян відповідальними працівниками управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністраці (наказ управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА від 02.03.2017 № 60).

На сайті управлінні освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації створено сторінку «Звернення громадян» у якій висвітлюються:

  • нормативні документи, відповідно до яких здійснюється розгляд звернень громадян;
  • проблеми освіти, які найбільше хвилюють громадян, та шляхи їх вирішення;
  • графік прийому громадян керівництвом та відповідальними працівниками управління.

Забезпечено уважне ставлення до вирішення проблем, із якими звертаються особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

З метою зменшення кількості скарг на місцях здійснюються попереджувальні заходи щодо їх виникнення. Проводяться зустрічі з учасниками навчально-виховного процесу, надаються консультації.

Для інформування громадян використовуються засоби масової інформації, зустрічі з педагогічними колективами, публічні виступи керівників та відповідальних працівників управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації задля роз’яснення серед населення питань, що викликають найбільшу кількість звернень.

Стан роботи із зверненням громадян в управлінні освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації розглядається та аналізується щороку, заслуховується на засіданнях колегій Управління, нарадах керівників. Також щотижня розглядається на апаратних нарадах у начальника Управління та знаходиться на його постійному контролі.

При розгляді звернень особлива увага приділяється їх об’єктивному та всебічному вивченню (при необхідності створюються комісії для підтвердження або спростування фактів, викладених у зверненні), наданню у встановлені строки письмових відповідей заявникам за наслідками їх розгляду. Управління роботу із зверненнями громадян спрямовує на задоволення потреб і запитів громадян, вирішення конкретних проблем.

Питання організації роботи із зверненнями громадян, усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги, створення належних умов для реалізації громадянами наданого їм права особисто звертатися до посадових і службових осіб органів виконавчої влади та задоволення їх законних вимог й надалі перебуватимуть на постійному контролі керівництва Управління.

Юрист групи з централізованого господарського обслуговування управління освіти, молоді та спорту О.М. Дзюба

Про стан розгляду звернень громадян, що надійшли до управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністраціїу 2015 році

Робота із зверненнями громадян в управлінні освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрацій проводиться у порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що регламентують роботу із зверненнями громадян.

Питання розгляду звернень громадян, задоволення їх законних прав є одним з пріоритетних завдань роботи управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації. На виконання цих завдань в Управлінні створено систему роботи зі зверненнями громадян, яка передбачає їх реєстрацію, облік та розгляд, контроль за дотриманням нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян.

У 2015 році безпосередньо до управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації надійшло 22 письмових звернень громадян, проти 11 звернень у 2014 році. Зростання кількості звернень громадян до Управління відбулося з причин активізації проведення особистих прийомів громадян та свідчить про поступове відновлення довіри громадян саме до реалізації громадянами наданого їм права особисто звертатися до посадових і службових осіб органів виконавчої влади та задоволення їх законних вимог. Разом з тим, переважна частина порушених у зверненнях до органів влади питань обумовлена відсутністю можливості їх вирішення на місцевому рівні, недостатнім інформуванням громадськості або неналежною увагою до їх розгляду окремих керівників.

За дорученням департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (реєстраційно – контрольні картки) до управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації надійшло 12 звернень (за відповідний період 2014 року 5 звернень), за реєстраційно – контрольними картками Баришівської районної державної адміністрації - 13 звернень, проти 6 у 2014 році.

Із 25 зазначених звернень 7 надійшло через Урядову гарячу лінію (стосовно перебування на балансі Недрянської школи бомбосховища, про роботу завідувачів ДНЗ «Лісова казка» та «Теремок», про переведення дитини до іншої групи ДНЗ «Теремок», про нарахування індексації працівникам ДНЗ «Вишенька» (2 звернення), про порушення педагогічної етики вихователем ДНЗ «Промінь») (у 2014 році таких звернень було лише 3); 1 звернення надійшло через Міністерство освіти і науки України та стосувалося питання працевлаштування вчителя-пенсіонера за вислугою років.

Продовжується тенденція звернення громадян відразу до вищих органів виконавчої влади без звернень на місцях (20 звернень із 47). З них 15 звернень можна було вирішити на місцевому рівні (за умови надходження таких звернень безпосередньо до Управління). Ці факти можуть свідчити про розрахунок заявників на якнайшвидше вирішення порушених ними питань або вирішення особистих питань шляхом притягнення до відповідальності керівників.

За видами звернень, визначених Законом України «Про звернення громадян», домінують заяви (клопотання, прохання) щодо вирішення певних питань, які складають 68% від загальної кількості звернень (32 звернення із 47), скарг – 15 (32% ), пропозицій (зауважень) - не надходило. Під час розгляду звернень три скарги були відкликані заявниками, оскільки питання були негайно вирішені.

Всього у 2015 році працівниками Управління розглянуто 47 звернень та надано відповіді заявникам на 44 звернення. З них 8 потребували проведення службових розслідувань та виїзду у навчальні заклади (у 2014 році таких звернень було 4) (питання, що порушувалися у зверненнях, стосувалися Бзівського, Веселинівського, Недрянського НВК, ДНЗ «Теремок» (2 звернення), ДНЗ «Промінь» (2 звернення), Баришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. М. Зерова.

1 (одне) звернення надійшло поштою.

Колективних звернень громадян надійшло 15 (32 % від загальної кількості звернень), що на 5 звернень більше, ніж у 2014 році.

Колективні звернення стосувалися питань роботикерівників Баришівського НВК (2 звернення), Веселинівського та Подільського НВК, Лехнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, проведення реорганізації з пониженням ступеня навчання Веселинівського НВО, роботи закладу та керівника ДНЗ «Теремок» (4 звернення), внесення змін до структури навчального року та надання учням початкових класів Баришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. М. Зерова весняних канікул та відзначення вчителів (2 звернення), про харчування дітей Лехнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (2 звернення), про внесення змін до навчального плану Морозівського НВК (скасування в 1-А класі поглибленого вивчення англійської мови).

Громадяни у зверненнях порушують питання, що стосуються окремих колективів (закладів чи класів), а не лише проблем особистого характеру, що свідчить про сподівання на їх позитивне вирішення.

Повторних звернень у 2015 році не надходило. Проте, мали місце звернення одного й того самого заявника до управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації, до Баришівської районної державної адміністрації, до департаменту освіти і науки Київської обласної державної або Урядову гарячу лінію (2 звернення стосувалися Лехнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, про 1 звернення вчителя-пенсіонера про працевлаштування на роботу).

Однією з причин надходження письмових звернень від громадян є відсутність належної уваги до проблем громадян з боку окремих керівників навчальних закладів, неповний або неякісний розгляд звернень на місцях, несвоєчасне інформування батьків (громадськості).

Аналіз усіх звернень за 2015 рік за характером проблем свідчить, що найчастіше громадяни зверталися до Управління з таких питань:

• діяльність навчально-виховних закладів – 12;

• праця і заробітна плата – 13;

• конфліктна ситуація в закладі – 13.

• інші (підвіз, нагородження, надання довідок) - 9.

Проаналізувавши зміст питань, порушених громадянами у своїх зверненнях, зазначаємо, що спостерігається тенденція до зменшення у надходженні кількості звернень громадян з питань щодо організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах району. Однак збільшилася частка звернень щодо конфліктних ситуацій між керівниками та працівниками навчальних закладів, батьками учнів (вихованців) . Такі звернення стосувалися роботи ДНЗ «Лісова казка», ДНЗ «Теремок» (3 звернення), ДНЗ «Промінь» (3 звернення), Бзівського, Веселинівського, Недрянського НВК, Лехнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (3 звернення).

За результатами проведення атестації педагогічних працівників звернення до районної атестаційної комісії не надходило.

Водночас, проведений аналіз звернень громадян за 2015 рік може свідчити про неналежне ставлення до вирішення порушених у зверненнях громадян проблем, оскільки до управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА громадяни зверталися переважно з питань, які належать до компетенції самих керівників навчальних закладів (15 звернень із 47).

За 2015 рік на особистий прийом до начальника управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації звернулося 72 особи (за відповідний період минулого року – 57). Порядок особистого прийому громадян здійснюється відповідно до затвердженого в установленому порядку графіку прийому громадян відповідальними працівниками управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністраці (накази управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА від 24.02.2015 № 52 та № 53).

На сайті управлінні освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації створено сторінку «Звернення громадян» у якій висвітлюються:

  • нормативні документи, відповідно до яких здійснюється розгляд звернень громадян;
  • проблеми освіти, які найбільше хвилюють громадян, та шляхи їх вирішення;
  • графік прийому громадян керівництвом та відповідальними працівниками управління.

Забезпечено уважне ставлення до вирішення проблем, із якими звертаються особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

З метою зменшення кількості скарг на місцях здійснюються попереджувальні заходи щодо їх виникнення. Проводяться зустрічі з учасниками навчально-виховного процесу, надаються консультації.

Для інформування громадян використовуються засоби масової інформації, зустрічі з педагогічними колективами, публічні виступи керівників та відповідальних працівників управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації задля роз’яснення серед населення питань, що викликають найбільшу кількість звернень.

Стан роботи із зверненням громадян в управлінні освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації розглядається та аналізується щороку, заслуховується на засіданнях колегій Управління, нарадах керівників. Також щотижня розглядається на апаратних нарадах у начальника Управління та знаходиться на його постійному контролі.

При розгляді звернень особлива увага приділяється їх об’єктивному та всебічному вивченню (при необхідності створюються комісії для підтвердження або спростування фактів, викладених у зверненні), наданню у встановлені строки письмових відповідей заявникам за наслідками їх розгляду. Управління роботу із зверненнями громадян спрямовує на задоволення потреб і запитів громадян, вирішення конкретних проблем.

Питання організації роботи із зверненнями громадян, усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги, створення належних умов для реалізації громадянами наданого їм права особисто звертатися до посадових і службових осіб органів виконавчої влади та задоволення їх законних вимог й надалі перебуватимуть на постійному контролі керівництва Управління.

Начальник відділу освіти управління освіти, молоді та спорту С.Б. Гапич

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БАРИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Рішення колегії від 25 лютого 2016 року Протокол № 1

Про стан розгляду звернень громадян, що надійшли до управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державноїадміністрації у 2015 році

Заслухавши та обговоривши інформацію «Про стан розгляду звернень громадян, що надійшли до управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації у 2015 році» колегія

ухвалює:

1. Управлінню освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації:

1.1. Проводити постійний моніторинг додержання законодавства з питань звернень громадян, особливо повторних, виявляти причини, що їх породжують та за результатами аналізу вносити в установленому порядку пропозиції щодо розв’язання найбільш актуальних проблем.

Постійно

1.2. Посилити персональну відповідальність керівників структурних підрозділів управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації за організацію своєчасного, повного, об’єктивного і кваліфікованого розгляду звернень громадян.

Постійно

1.3. Оперативно реагувати на факти порушень, викладених у зверненнях громадян. У кожному випадку надходження обґрунтованих скарг громадян вирішувати питання про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності.

Постійно

1.4. Розглянути стан роботи зі зверненнями громадян у 2016 році на колегії Управління.

І квартал 2016 року.

2. Керівникам навчальних закладів:

2.1. Поновити куточки звернень громадян, графіки особистого прийому адміністрації закладу із оприлюдненням зазначеної інформації на сайті закладу.

До 04.03.2016

2.2. Дотримуватись встановленого порядку прийому громадян, реєстрації та розгляду письмових та усних звернень, отриманих поштою чи на особистому прийомі.

Постійно

2.3. Забезпечувати кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених у зверненнях питань, реального поновлення порушених конституційних прав заявників та запобігання в подальшому таких порушень.

Постійно

2.4. Забезпечувати ретельну перевірку всіх звернень громадян, в яких йдеться про недоліки організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, порушення прав дитини. Невідкладно вживати заходи щодо припинення неправомірних дій та скасування незаконних рішень.

Постійно

2.5. Своєчасно інформувати батьків, громадськість (висвітлювати в засобах масової інформації, на сайті закладу) щодо питань організації навчально-виховного процесу, харчування, збору благодійних внесків у навчальному закладі з метою попередження винекнення конфліктних ситуацій.

Постійно

2.6. Проаналізувати на нараді при керівнику стан роботи в закладі щодо звернень громадян у 2015 році.

До 04.03.2016

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Начальник управління освіти, молоді та спорту Т.О. Брилюк

Кiлькiсть переглядiв: 1268